Afbeeldingen

Het familiewapen

Een tekening van het familiewapen

Een onbekend wapen; zou van Van Winkoop zijn.

Lakzegel van wapen van het geslacht Van Wijncoop,
dat in relatie tot het wildforstersgoed te Koudhoorn stond.

Handtekening van Reijnier van Wijnckoop

Beek bij boerderij Winkoop