Bronnen

Huwelijken Putten 1597 -1624 en Trouwboek van Putten 1625 - 1655

Peter ten Veen, Claes ten Veens sone en Bertyen Wyncops, Jaen Wyncops dochter hebben oer 3 opgeb. hier gehat sonder tegenspr., erste dne 23 Julij ao. 1615 en hebben den kerckganck hier gedaen den 29 Sep. ao. 1615 (zie genealogie W.2; GvW)

Evert Gysbers, Gysbert Evers sone ende Arischen Jans, Jan Wyncops dochter hebben beide hier oer 3 opgeboden gehat sonder tegenspreken, erste den 7 Mart. ao. 1613 ende hebben oere kerckganck hier gedaen den 31 Mrt. ao. 1613 (zie genealogie W.4; GvW)

Bessel Jansen, Jan Wyncops sone en Jeut Gerritsen van der Niekerck hebben oer 3 oproepinge alhier gehad sonder enig tegenspreken, ten erste den 4 Nov ao. 1604 en hebben oere kerckganck alhier den 28 Nov. ao. 1604 gedaen (zie genealogie X.1; GvW)

Wolter Collert, j.v.z. Ott Collertssoon van Nieuckerck ende Maerijken Bessels Wyncop, z. Bessel Wyncops Dochter van Putten. Deze tot Putten getrouwt den 22 okt. 1637 (zie genealogie X.1.2; GvW)

Gerrit Wyncoop, Jan Wyncoops sone en Cornelischen Maesen, Maes Servesen dr. hebben oer 3 opgeb. hier gehat sonder tegenspr., erste den 5 Feb. ao. 1615 tot de 19 beide inclusie en hebben den kerckganck hier gedaen den leeste dach Martij ao. 1615 (zie genealogie X.5; GvW)

Elbert Hendricks Vlyck, z. Hendrick Vlycken soon ende Geertijen Gerrits, z. Gerrit Jans Wyncops dochter, beijde van Putten. Dese tot Putten getrouwt in sept. 1641 (zie genealogie X.5.1; GvW)

Melis Jans Wincop, zal. Jan Wincops nagelaten soon en Mettyen Everts, Evert Wolters dochter, beide van Putten. Getrouwt den 19. dec. 1619 (zie genealogie X.6; GvW)

Jurriaen Broeckers, sergiant vanden Oversten Luijtenant Bartholt van Haerslte van Swolle, en Evertjen Melis, Melis Wijncops dochter van Putten. Confirm. den 11 meij 1651 (zie genealogie X.6.2; GvW)

D.Andreas Schaert uijt de onderpalte, pr(e)dica(n)t tot Veessen en Geertruijt Wincops, Melis Wincops dr. van Putten. Attest. op Veessen den 4 julij 1656 (zie genealogie X.6.3; GvW)

Melis Wyncop, Z. Bessel Wyncop van Putten, ende Aeltijen van Butselaer, Jaaan van Butselaers dochter van Berneveldt. Den 10 martije 1638 tot Bernevelt getrouwt (zie genealogie Y.1.1; GvW)

Aelt Bessels Wyncop, z. Bessel Wyncops soon ende Truijken Jans, z. Jan Claes van Gemens dochter, beijde van Putten. Deze getrouwt tot Putten in oktober 1632 (zie genealogie Y.1.3; GvW)

Aelt Aelts Wyncop, wedenaer ende Driesken Stevens, weduwe. Beijde van Putten. Tot Putten getrouwt den 4 nov. 1649 ????? (zie genealogie Y.1.3; GvW)

Jacop Gerritsen, Gerrit Janssens soon van Harderwijck, en Jutjen Aelts, Aelt Besselsen Wincops dr. van Putten. Attest. op Harderwijck den 3 meij 1663 (zie genealogie Y.1.3.1; GvW)

Aelt Gerris Wyncop, Gerrit Wyncops soon ende Hendrickijen Everts, Evert Wolters dochter, beijde van Putten. Deze tot Putten getrouwt den 25 aug. 1639 (zie genealogie Y.5.4; GvW)

Jan Melissen Wincop, Melis Wincops soon en Aeltjen Barts, Bart Cornelissens dr. Beijde van Putten. Conf. 9 sept 1655 (zie genealogie Y.6.4; GvW)

Gerrit Melissen Wincop, Melis Wincops soon van Putten en Grietjen Wijnen, Wijn Rengers dr. van Voorthuijsen. Attest. op Voorthuijsen den 7 jan. 1661 (zie genealogie Y.6.7; GvW)

Beide van M.L. Hazeu - van Veldhuizen, publikaties van de Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld


Register op het trouwboek van Putten 1706-1740

Wijncoop, Aelt Besesse (jm) x Aelts van Diermen, Jacobje (jd) 14-11-1728 (zie genealogie I1.1.4.3; GvW)

Wijncoop, Bessel Janse (jm) x Cosijns van Diermen, Annitje (?) 10-07-1712 (zie genealogie I1.1.4.1; GvW)

Wijncoop, Henderick (wedn) x Brans, Aartje (?) 21-04-1720 te Ermelo (zie genealogie I1.1.4.3; GvW)

Wijncoop, Jan (jm) x Vlieckke, Geertje (jd) 03-04-1735 (zie genealogie IIa; GvW)

Wijncoop, Jan (wedn) x Elberse Ham, Henderickje (jd) 07-04-1738 (zie genealogie IIa; GvW)

Wijncoop, Melis Janse (jm) x Hendrikse Hoonhorst, Lubbertje (jd) 27-02-1707 (zie genealogie I1.1.4.2 GvW)

Wijneken Wakker, Elbert (jm) x Jans Wijncoop, Geertje (jd) 24-04-1740

Samengesteld door K. Drost en M.J. van Dijken, publikatie van de Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld


Putten, Doopboek 1601-1665 (Ned. Geref)

1397 Aelt Aelts Wyncop, 't Hoge Einde, Hendrickijen, 1640/01/25

1512 Aelt Aelts Wyncop, 't Hoge Einde, Nenneken, 1642/08/28

1604 Aelt Aelts Wyncop, 't Hoge Einde, Jan, 1644/07/28

1179 Aelt Aelts Wyncop*, Aeltijen, 1635/08/23

1251 Aelt Aelts Wyncop*, 't Hoge Einde, Gerritgen, 1637/01/15

1320 Aelt Aelts Wyncop*, 't Hoge Einde, Nenneken, 1638/07/15

1862 Aelt Aelts Wyncop*, 't Hoge Einde, Wouterjen, 1650/11/10

1949 Aelt Aelts Wyncop*, 't Hoge Einde, Reijertjen, 1653/03/16

2092 Aelt Aelts Wyncop*, 't Hoge Einde, Steven, 1657/01/11

2187 Aelt Aeltsen Wyncop*, 't Hoge Einde, Tuenis, 1659/07/24

1343 Aelt Bessels Wyncop, Jan, 1638/12/23 (zie genealogie Y.1.3.3; GvW)

1466 Aelt Bessels Wyncop, Janneke, 1641/12/19 ( ? zie genealogie Y.1.3.4; GvW)

1574 Aert Bessels Wyncop, Lysbeth, 1643/12/31 (zie genealogie Y.1.3.5; GvW)

1675 Aelt Bessels Wyncop, Geertijen, 1646/05/24 (zie genealogie Y.1.3.6; GvW)

1807 Aelt Bessels Wyncop, Aerisken, 1649/06/03 (zie genealogie Y.1.3.7; GvW)

1108 Aelt Bessels Wyncop*, Jutgen, 1633/11/23 (zie genealogie Y.1.3.1; GvW)

1165 Aelt Bessels Wyncop*, Bessel, 1635/03/22 (zie genealogie Y.1.3.2; GvW)

1223 Aelt Bessels Wyncop*, Jutken, 1636/06/05

1900 Aelt Besselsen Wyncop*, Bessel, 1651/11/30 (zie genealogie Y.1.3.8; GvW)

1974 Aelt Besselsen Wyncop*, Bessel, 1653/12/18 (zie genealogie Y.1.3.9; GvW)

2101 Aelt Besselsen Wyncop*, Claes, 1657/02/08

1390 Aelt Gerrits Wyncop, Cornelisken, 1639/12/22 (zie genealogie Y.5.4.1; GvW)

1511 Aelt Gerrits Wyncop, Evert, 1642/08/28 (zie genealogie Y.5.4.2; GvW)

1730 Aelt Gerrits Wyncop, Gerrit, 1647/08/22 (zie genealogie Y.5.4.3; GvW)

1814 Aelt Gerrits Wyncop, Aeltijen, 1649/08/19 (zie genealogie Y.5.4.4; GvW)

1635 Aelt Gerrits Wyncop*, Gouwe, 1645/03/09

2121 Aelt Gerrits Wyncop*, Geertjen, 1657/08/16

63 Bessel Jansen* Wincops, Meelis, 1604/01/18 (zie genealogie Y.1.1; GvW)

493 Gerrit Jansen* Wijncoops, Aelt, 1616/02/09 (zie genealogie Y.5.4; GvW)

2304 Gerrit Melissen* Wincop, Metje, 1662/08/03 (Ds. was op synode, doop niet te Putten) (zie genealogie Y.6.7.1; GvW)

2368 Gerrit Melissen Wincop, Melis, 1664/04/11 (zie genealogie Y.6.7.2; GvW)

2206 Jan Melis* Wincop, Bijsteren, Aeltjen, 1660/03/18 (zie genealogie Y.6.4.2; GvW)

2108 Jan Melissen Wyncop, Melis, 1657/05/03 (zie genealogie Y.6.4.1; GvW)

2284 Jan Melissen Wyncop, Metjen, 1661/11/24 (zie genealogie Y.6.4.4; GvW)

573 Melis Jans* Wijncoops, Gerrit, 1617/11/23 (zie genealogie X.6.7; GvW)

944 Melis Jans* Wyncoop, Evertijen, 1629/12/06 (zie genealogie X.6.2; GvW)

1242 Melis Jans Wyncoop, Geertijen, 1636/11/06 (zie genealogie X.6.4; GvW)

1096 Melis Jans Wyncop, Bessel, 1633/05/xx (zie genealogie X.6.1; GvW)

1467 Melis Jans Wyncop, Gerrytien, 1641/12/19 (zie genealogie X.6.6; GvW)

843 Melis Jans* Wyncops, Jan, 1626/09/xx (zie genealogie X.6.4; GvW)

Van P.M. op den Brouw, afschrift DTB Putten 1601-1665 alfabetisch op voornaam vader

Van de periode 1665-1705 ontbreken zowel trouw- als doopboeken van Putten.