Gegevens genealogie

Vrouwelijke lijn


Bessel Gerrits/Willemsz (Wylemsen), bezat Bergman en Cootmansgoed, anno 1457, geb. ca 1450. tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

Arnt Besselsz (Besselsen)


Arnt Besselsz (Besselsen), anno 1492, bezat Bergman en Cootmansgoed 1483, geb. ca 1470, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

Gerrit Aertse (Aerentsz)


Gerrit Aertse (Aerentsz), anno 1507, geb. ca 1480, overl ca. 1532, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

Bessel Gerritsz (Gerritsen)


Bessel Gerritsz (Gerritsen), bezat Bergman en Cootmansgoed, vermeld in veetelling 1526 in buurtschap Norden onder Putten, vermeld onder gerichtsluiden Putten van abdij van Paderborn (1546, 1547), geb. ca. 1500, overl. ca. 1561, tr. ca. 1529 Geert/Gerharda

Uit dit huwelijk:

1. Melis Besselsz (Besselsen)

2. Arnt/Arndt, tr. Lysbet

3. Wolffer/Wulfer, overl. voor 17-07-1569, kinderen Wolter, Wulffer en Geertruyd

4. Geertruyt/Geertruyd, overl. voor 17-07-1569, kinderen Wulfter en Reyener

5. Aelt, geb. ca. 1540, tr Catrin

6. Gerrit, tr voor 17-07-1569 Breunis

7. Anna, tr. voor 17-07-1569 Bessel Dorer


Melis Besselsz (Besselsen), anno 1561, ws. vermeld in graantelling 1566 onder Putten. geb. ca 1519, tr voor 10-01-1567 Arisken/Andreesken/Andrieske/Andrea/Arrisge van Bloemendael, keurmedig, overl. in buurtschap Norden onder Putten voor 18-06-1574, woonde op Bergman en Cootmansgoed.

Uit dit huwelijk:

Geertje Melissen, zie W.


Hierboven informatie over het voorgeslacht volgens de vrouwelijke lijn.


Generatie < 1700

V Evert (op Spriel, geb. ca. 1530), tr. N.N.; mogelijk Evert Wijnkoep, vermeld in de veetelling van 1526 in buurtschap Huenen en Spriell onder Putten

Uit dit huwelijk:

Jan Everts Wijncoop, volg W


W Jan/Johan Ever(t)s(en) Wijncoop/Wincop/Wijncop/Winkaupsz, kerkmeester Putten 1610, bezat Bergman en Cootmansgoed in buurtschap Norden onder Putten, keurmedig, geb. ca 1545 (of 1560), overl. tussen 02-05-1612 (03-1615) en 19-01-1620 (11-1619), tr. voor 1574 Geertje Melissen (van Bergman of Cootmansgoed), geb ca. 1549, overl. voor 19-01-1620 (24-06-1619),

Uit dit huwelijk:

1. Bessel Wijncop, volg X1

2. Beertjen Wijncop, overl. 1651, tr 29-09-1615 Peter ten Veen

3. Aelt Wijncop, vermoord 1607

4. Aerisien, geb. ca. 1577, tr. 31-03-1613 Evert Gijsbertsz

5. Gerrit Wijncop, volg X5

6. Melis Wijncop, volg X6


X1 Bessel (Gerritsen/Jansen) Wijncop/Wijnkoop, geb. ca. 1570, overl. tussen 17-05-1612 (05-1619) en 19-01-1620, otr/tr. 04-11/28-11-1604 Jeut/Jutte Gerrits, geb. Nijkerk ca. 1580, overl. na 1629.

Uit dit huwelijk:

1. Melis Wijncop, ged. 18-01-1604, volg Y1.1

2. Marityen/Marijke, geb. ca. 1610, tr, 22-11-1637 Wolter Collert

3. Aelt Wijncop, geb. 09-02-1616, volg Y1.3

 

X5 Gerrit Wijncop, geb. ca. 1575, tr. 31-03-1615 Cornelisjen Maes, overl. voor juni 1641

Uit dit huwelijk:

1. Geertje, ged. 18-03-1613, overl. 10-12-1692 (of 1679), tr. 07-02-1641 (otr. 18-07-1641) Elbert Hendricksen Vlieck, ged. 22-09 (of 12)-1616, overl. 1670

2. Aeltien, overl. 1656, tr. Jacob Suyck

3. Jan Wijncop, geb. 01-10-1620, tr. Rutgertje Jans

4. Aelt Wijncop, geb. 09-02-1616, volg Y5.4

 

X6 Melis Wijncop, geb ca. 1576, overl. 1652, tr. 19-12-1619 Mette Everts

Uit dit huwelijk:

1. Bessel Wijncop, geb. 05-1633, overl 1654

2. Evertgen, geb. 06-12-1629, tr 11-05-1651 Jurrien Broeckers

3. Goudi, tr 08-06-1656 ds. Andreas Schoorl

4. Jan Wijncop, geb. 09-1626, volg Y6.4

5. Geertijen, geb. 06-01-1636 (=Goudi?)

6. Gerrijtien, geb. 19-12-1641

7. Gerrit Wijncop, geb. 21-11-16.., volg Y6.7


Y1.1 Melis (Besselsen/Bessels/Jansen) Wijncoop/Wincop, ged. (Ned. ger.) Putten 18-01-1604, overl. 16-10-1688, otr/tr. Putten/Barneveld 25-02/11-03-1638 Aeltien/Aartje van Butselaar, geb. Barneveld ca. 1617, overl. Putten 21-07-1670, dr. van Jan van Butselaar en N.N. Was bezitter van boerderij Bergmansgoed; beleend met het wiltforstersgoed Colthorn onder Putten (nog onmundig) 07-04-1621, nogmaals 22-02-1643m.

Uit dit huwelijk:

1. Bessel Wijncop, ged. 21-11-1639, overl. 29-03-1710

2. Gerrit Wijncop, geb. ca. 1645, tr. N.N. uit dit huwelijk Melis Wijncop, tr. 25-02-1718 Willempje Bol

3. Reyer (Melisse) Wijncop, geb. ca. 1646, overl. 16-04-1709, tr. Beertien Jansen ten Veen, overl. 19-03-1688, uit dit huwelijk Aeltien, tr. 24-05-1706 Gerrit Hendricksen van Harselaar.

4. Jan Wijncop, volg Z1.1.4

 

Y1.3 Aelt Wijncop, tr. (1) 10-1632 Truyken Jans van Gasnen

Uit dit huwelijk:

1. Jutgien, geb. 03-10-1633, tr 03-05-1663 Jacob Gerritsz

2. Bessel Wijncop, geb. 22-03-1638

3. Jan Wijncop, geb. 23-12-1638, ged. 23-08-1638 (?)

4. Jannitij, geb. 19-11-1643

5. Lijsbet, geb. 31-12-1643

6. Geertijen, geb. 24-05-1646

7. Aerissien, geb. 01-06-1649

Aelt Wijncop, tr. (2) 04-11-1649 Dreesken Stevens

Uit dit huwelijk:

1. Bessel Wijncop, geb. 30-11-1651

2. Bessel Wijncop, geb. 18-12-1653

 

Y5.4 Aelt Wijncop, geb. 09-02-1616, tr. 25-08-1639 Hendrickgen Evers, overl. 1650

Uit dit huwelijk:

1. Cornelisje, geb. 22-12-1639

2. Evert Wijncop, geb. 25-08-1642

3. Gerrit Wijncop, geb. 22-08-1647

4. Aeltgen, geb. 19-05-1649

 

Y6.4 Jan Wijncop, geb. 09-1626, overl 1665, tr. 03-09-1655 Aeltjen Barts

Uit dit huwelijk:

1. Melis Wijncop, geb. 03-05-1657

2. Aeltje, geb. 18-03-1660, overl. 25-04-1705

3. Kill Wilnoen, overl. 19-04-1705

4. Metgen, geb. 24-11-1661 te Ermelo

 

Y6.7 Gerrit Wijncop, geb. 23-11-16??, tr, 07-01-1661 Grietje Wijnen

Uit dit huwelijk:

1. Metje, geb. 03-08-1662

2. Melis Wincop, geb. 14-04-1664


Z1.1.4 Jan (Melissen) van Wijncop/Wijnkoop/Wincoop, geb. verm. Putten ca. 1650, overl. voor 1710, tr. Putten 29-07-1655 ??? (of 1680) Aaltjen Barts, Bast Carelse dogter.

Uit dit huwelijk:

1. Bessel Jans Wijncop, volg I1.1.4.1

2. Melis Wijncop, volg I1.1.4.2

3. Hendrik Wijncop, volg I1.1.4.3

4. Griete


Generatie I

I1.1.4.1

Bessel Jansz Wijncoop, geb. voor 1695 (ca 1685/1680), tr. kerk (nh) Putten 10-07-1712 Annetje/Annitje Cosijns van Diermen, geb. voor 1695 (ca 1673), overl. Putten ca 1716, dr van Cousijn Killen van Diermen en Geertuyd Schaap.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Bessels Winkoop, ged. (nh) 30-03-1713, volg IIa

2. Besseltje Bessels ged. (hn) 22-09-1715

3. Aelt Bessese Wijncoop, tr. 14-11-1728 Aelts van Diermen, Jacobje, volg IId

 

I1.1.4.2

Melis Jansz Wijncop, ged. 03-05-1657, tr. 27-02-1708 Lubbetje Hendricks Hoonhorst

Uit dit huwelijk

1. Jan Wijncop, ged. 11-09-1707, tr. 21-03-1728 Aleida van Domseler, uit dit huwelijk Melis Wijncop, geb. 22-03-1730

 

I1.1.4.3

Hendrik Jansz Wijncop, geb. ca. 1695, overl. voor 13-03-1739 tr. (1) 21-04-1709 Grietje Jansen

Uit dit huwelijk:

1. Jan Wijncop, geb. 07-08-1712

2. Willem Wijncop, geb. 29-11-1713

3. Grietje Wijncop, geb. 11-08-1715

Hendrik Jans Wincop, tr. (2) Ermelo 21-04-1720 Aertje Brants, ged. Ermelo 23-01-1701, dr. van Brant Harmse en N.N. (Aartje ondertr./huwde na het overlijden van Hendrik te Nijker op 13 maart/5 april 1739 met Hartger Lambertsen Beekman, een weduwnaar van Nunspeet. Er werden toen nog twee kinderen geboren, Aartje, ged. Nijkerk 16-10-1740 en Lammert, ged. Nijkerk 11-10-1744)

Uit dit huwelijk:

4. Jan Wijncop, geb. 26-01-1721, volg IIb

5. Melis Wijncop, geb. 25-01-1723, volg IIc

6. Brant Wijncop


Generatie II

IIa Jan Bessels Winkoop, ged. (nh) Putten 30-03-1713, overl. Putten 07-05-1782, tr. kerk (nh) (1) Putten 03-04-1735 Geertje Vliek, ged. (nh) Putten 20-09-1716, overl. Putten ca 1737, dr van Hindrick Hindricksen Vlieck en Weimpjen Peelen

Uit dit huwelijk:

1. Annetje Jans Winkoop, ged. (nh) 22-01-1736

2. Weimpje Jans Winkoop, ged. (nh) 19-04-1737

Jan Bessels Winkoop, tr. kerk (nh) (2) Putten 20-04-1738 Hendrikje Elberts Ham, ged. (nh) Putten 21-03-1714, overl. Putten 11-05-1793, dr van Elbert Elbertsen (Ham) en Wijmpje Beerts.

Uit dit huwelijk:

1. Elbert Jans Winkoop, ged. (nh) 28-08-1740, volg IIIa

2. Wijmpje Jans Winkoop, ged. (nh) 18-08-1743

3. Bessel Jans Wijnkoop, ged. (nh) 15-08-1745, volg IIIb

4. Kilian Jans Winkoop, ged. (nh) 09-11-1749

5. Kilian Jans Winkoop, ged. (nh) 11-07-1751

6. Annetje van Winkoop, ged. (nh) 01-05-1753, overl. 10-02-1786

 

IIb Jan Hendriks (van) Wijncop/Wienkop, geb. 26-01-1721, overl. Nijkerk 17-01-1778 (14/20-11-1781) , tr. (1) Nijkerk 28/10-05-1747 Aaltje Evers, ged. Nijkerk 29-101724, overl. voor 13-2-1761, dr. van Evert Geurtsz en Elizabeth Gerritse Vedder.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Wijncop, geb. 25-02-1748, ged. Nijkerk 28-02-1748, overl. Nijkerk voor 05-08-1764

2. Besseltje Jansen Wijncop/Wijncoop, geb. 09-10-1749, ged. Nijkerk 19-10-1749, tr. 22-08-1743 Lam(b)mert (Harmsen) van 't Lan(d)t

3. Evert Wijncop, ged.. 27-01-1752

4. Elisabeth Wijncop, ged. 31-10-1753, tr. 16-04-1780 Jan Peters van Someren

5. Aartje Wijncop, ged. 23-11-1755, overl. Nijkerk voor 20-05-1759

6. Aar(d)tje Wijncop, ged. Nijkerk 20-05-1759, overl. Nijkerk 30-08-1828, tr. Reijer Everts(en) van Beek. (GA T0207/I3499/SO/A107)

7. Hendrik Wijncop, geb. 16-10-1757, overl. 28-01-1803, tr. 05-04-1788 Aeltie Lubberts; uit dit huwelijk (1) Enick(e), geb. 01-04-1792, (2) Lubbert Wijncop, geb. 24-03-1795, overl. 1871, Aaltje (Hendriksen) van Winkoop, geb. ca. 1798 (GA T0207/I3564/SH/A11)

Jan Wijncop, tr. (2) Nijkerk 13-02/01-03-1761 Aaltje Janse, geb. Voorthuizen ca. 1735.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Wijncop, ged. 25/15-03-1761, tr. 20-03-1780 Bessel Jans van Garderen

2. Hendrik Wijncop, ged. 05-08-1764

3. Marijke Wijncop, geb. 13-02-1766, tr. Jan Hesselse

4. Jan Wijncop, geb. 05-07-1767

5. Willempje Wijncop, geb. 05-07-1767, overl. 12-02-1792

Jan Wijncop, tr. (3) 22-08-1773 Nelletje Dirks

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Wijncop, geb. 11-07-1775, overl. 05-02-1778

 

IIc Melis Wijncop, geb. 25-01-1723, overl. 17-01-1783, tr. 17-06-1753 Aeltje Wulven van der Hoef

Uit dit huwelijk:

1. Willempje van Wijncop, geb. 11-09-1754, tr. 07-07-1792 Hendrik van der Goot

2. Hendrik van Winkoop, geb. 16-11-1756

3. Wulfert van Winkoop, geb. 17-06-1761, volg IIIc

4. Aartje van Winkoop, geb. 26-02-1764, tr. 09-01-1803 Aart van Gelder, overl. Nijkerk 23-12-1812 (GA T0207/I3501/SO/A169)

5. Besseltje van Winkoop, geb. 14-02-1768, tr. 30-03-1800 Jan van der Hart, overl. Nijkerk 15-10-1828 (GA T0207/I3499/SO/A126)

6. Hendrikje van Winkoop, geb. 16-06-1770

7. Hendrik van Winkoop, geb. 31-07-1774, volg IIId

8. Jannetje van Winkoop, geb. 20-04-1777

 

IId Aelt Bessels Wijnkoop, geb ca 1709, tr. Putten 1721/1728 Aelts van Diermen

Uit dit huwelijk:

1. Marretje Aelts (Maartje) van Wijnkoop/Wijncoop, ged. Putten 18-05-1732, overl. Putten 10-08-1821, tr. Putten 02-05-1762 Willem Arendsen, zn. van Hendrik Arentsen en Willemina Lenemans, ged. Zutphen 13-10-1734, overl. Putten 02-06-1805


Generatie III

IIIa Elbert (Jans) van Winkoop, ged. (nh) Putten 28-08-1740, tabaksplanter, overl. Nijkerk 06-03-1814, tr. kerk (nh) Hierden 19-04-1784 Dirk(t)je Willems, geb. Hierden voor 1765, overl.Nijkerk 13-03-1787 (GA T0207/I3501/SO/A42)

Uit dit huwelijk:

1. Jan van Winkoop, geb. Nijkerk 24-02-1785, volg IVf

2. Dirk/Derk van Winkoop, geb. Nijkerk 13-03-1787, volg IVe 

 

IIIb Bessel Jans Wijnkoop, ged. (nh) Putten 15-08-1745, bouwman, overl. Nulde-Putten 09-09-1800, tr. kerk (nh) Putten 16-10-1785 Beertje Beerts Vliek, ged. (nh) Putten 30-05-1757, overl. Hoef-Putten 21-06-1822, dr van Berend Gerrits Vliek en Hendrikje Gijsberts van de Meen.

Uit dit huwelijk:

1. Annetje van Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 28-08-1786, overl. Diermen-Putten 28-10-1854, tr. kerk (nh) Putten 16-12-1810 Evert Harmsen (van de Veen), geb. Diermen-Putten 20-02-1785, bouwman, overl. Diermen-Putten 24-01-1845, zn van Harmen Essen (v.d.Veen), bouwman, en Gerritje Aalten.

2. Beert (Berend) Wijnkoop, geb. 24-12-1787, volg IVa

3. Jan van Wijncoop, geb. 24-12-1889, volg IVb

4. Hendrikje (Bessels) Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 30-12-1790, overl. Hoef-Putten 23-12-1849, tr. 11-04-1812 Roelof Staal, geb. Putten 25-10-1779, bouwman te Putten, Hoef op de Leembrug, overl. Hoef-Putten 06-03-1854, zn van Dirk Staal (bouwman) en Wichmoet/Wirlmoet van Diermen.

5. Gijsbert Wijnkoop, geb. 18-12-1791, volg IVc

6. Hendrik Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 01-05-1795, overl. Hoef-Putten 13-01-1796

7. Hendrik Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 21-05-1797, overl. Hoef-Putten 24-04-1798

 

IIIc Wulfert van Winkoop, geb. 17-06-1761, tabaksplanter, overl. 10-08-1842, tr. 12-06-1785 Neeltje van Staveren, geb. ca. 1761, overl. Nijkerk 30-07-1831, dr van Jacob van Staveren en Evertje van der Flier (GA T0207/I3499/SO/A70)

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje van Winkoop, geb. 06-10-1785, overl. 03-05-1857, tr. 28-08-1813 Hendrik Soverlen/Kreulen, gruautier, geb. ca 1782, zn. van Alber Kreulen en Woutertje Versteeg (GA T0207/I3565/SH/A29)

2. Evertje van Winkoop, geb. Nijkerk 29-09-1790, overl. 16-09-1845, tr. (1) 11-08-1819 Steven Reinier van Steenler, tabaksplanter, geb. ca. 1790, overl. Nijkerk, 01-08-1825, zn. van Wouterus van Steenler en Jannetje Wulven, tr. (2) Nijkerk 15-04-1830 Johannes Astes/Astro, makelaar, geb. ca 1788 (GA T0207/I3565/SH/A46) (GA T0207/I3499/SO/A85) (GA T0207/I3563/SH/A12)

3. Melis van Wincoop, geb. 21-10-1792, volg IVd

 

IIId Hendrik van Winkoop, geb. 31-07-1774, overl. 13-01-1810, tr. 18-03-1798 Jannetje Wulven, wed. v. Wouterus van Steenler, overl. Nijkerk 08-09-1827

Uit dit huwelijk:

1. Melis van Winkoop, geb. 06-03-1799, overl. 09-02-1808

2. Teuntje Geertruida, geb. 09-09-1801, overl. 23-02-1808

3. Aaltje, geb. 08-03-1803

4. Wulfert van Winkoop, geb. 15-11-1804

5. Geertruid, geb. 22-12-1806/1805, tr. Nijmegen 26-06-1830 Pieter Fangman, geb. Hoorn 02-07-1800


Generatie IV

IVa Beert (Berend) Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 24-12-1787, landbouwer, tabaksplanter, overl. Hoef-Putten 27-05-1876, tr. Putten 06-02-1813 Gijsbertje Hoonhorst, geb. 't Oever-Putten 31-01-1793, overl. Hoef-Putten 24-12-1843, dr van Hendrik Hendriksen Hoonhorst en Woutertje Hendriks van Diest

Uit dit huwelijk:

1. Beertje van Wijnkoop, geb. Putten 14-11(12)-1813, overl. Hoef-Putten 07-11-1899, tr. Putten 16-02-1839 Dirk Staal, geb. Nulde-Putten 30-10-1814 (09-11-1812), bouwknecht/bouwman, overl. Hoef-Putten 09-07-1871, zn van Geurt Staal, bouwman, en Brandje Geurts Schuurman

2. Woutertje van Wijnkoop, geb. Putten 30(29)-05-1816, overl. Putten 25-02-1845, tr. Putten 03-08-1839 Gerrit Aartsen Nijeboer, geb. Ermelo 17-10-1808, landbouwer, zn van Willem Aartsen Nijeboer en Gerritje Gerrits

3. Geertje van Wynkoop, geb. Hoef-Putten 28-02-1818,overl. Nijkerk 15-01-1892, tr. Putten 19-11-1841 Aalbert van Hell, geb. Nijkerk 31-01-1820 (29-02-1820), landbouwer/tapper, overl. Nijkerk 08-04-1876, zn van Roetert van Hell en Hendrina van de Pol

4. Hendrik van Wynkoop, geb. Hoef-Putten 25-02-1819(20), overl. Ermelo na 1861

5. Bessel van Wynkoop, geb. Hoef-Putten 03-08-1821, volg Va

6. Teunisje van Wynkoop, geb. Hoef-Putten 11-12-1823, overl. 11-02-1909, tr. Putten 02-08-1851 Jan Ruitenbeek, geb. Hoef-Putten 24-03-1825, koetsier/landbouwer, zn van Aris Ruitenbeek, landbouwer, en Willempje Jans

7. Jan van Wynkoop, geb. Hoef-Putten 16-05-1829, volg Vb

 

IVb Jan van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 12-12-1789, bouwman, overl. Hoef-Putten 14-09-1878, tr. (1) Putten 27-03-1819 Evertje Harms van de Veen, geb. Putten 26-07-1796, overl. Hoef-Putten 09-03-1838, dr van Harmen Essen (van de Veen) en Gerritje Aalten.

Uit dit huwelijk:

1. Beertje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 11-12-1819, overl.Hoef-Putten 21-08-1883, tr. Putten 05-11-1842 Harmen van de Veen, geb. Diermen-Putten 16-02-1815, landbouwer op Krommehoek, overl. Hoef-Putten 26-02-1894, zn van Jan Harmsen van de Veen en Gijsbertje van Meerveld

2. Bessel van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 28-03-1821, volg Vc

3. Gerritje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 13-01-1823, overl. Putten 25-08-1901, tr. Putten 25-04-1846 Elbert Verhoef, geb. Diermen-Putten 02-05-1820, landbouwer, overl. Hoef-Putten 08-03-1903, zn van Wichman Cornelissen Verhoef en Evertje Elberts van de Beerekamp

4. Geertje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 27-04-1825, overl. Hoef-Putten 30-07-1873, tr. Putten 24-02-1849 Arien Ruitenbeek, geb. Hoef-Putten 06-05-1822, koetsier/landbouwer, overl. Hoef-Putten 21-05-1877, zn van Aris Ruitenbeek en Willempje Jans.

5. Harmpje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 08-09-1827, overl. Hoef-Putten voor 11-1828

6. Harmpje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 03-11-1828, overl. Hoef-Putten voor 08-1830

7. Harmpje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 22-08-1830, tr. (1) Putten 17-04-1852 Jan Verhoef, geb. Putten 03-12-1823, landbouwer, overl. Putten ca. 1853, zn van Wichman Cornelissen Verhoef en Evertje Elberts van de Beerecamp, tr. (2) Putten 11-11-1854 Willem Mulder, geb. Ermelo 21-04-1826, landbouwer, zn van Reijer Lubbertsen Mulder en Evertje Peelen de Mots

8. Wijmpje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 03-10-1833, tr. Putten 01-08-1862 Jan van de Veen, geb. Nijkerk 15-03-1833, overl. Putten 28-06-1915, zn van Jan Harmsen van de Veen en Grietje Nijboer

9. Harmen van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 18-03-1837, volg Vd

Jan van Wijncoop, tr. (2) Putten 11-01-1840 Gerritje van Meerveld, geb. Hell-Putten 24-05-1810, overl. Hoef-Putten 15-11-1858, dr van Hendrik van Meerveld en Jannetje Gerrits Vliek

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 09-12-1840, volg Ve

2. Beert van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 07-09-1842, volg Vf

3. Jannetje van Winkoop, geb. Putten 25-10-1844, overl. Amersfoort 11-05-1913, tr. (1) Putten 11-04-1867 Gerrit van Diest, geb. Steenenkamer-Putten 16-10-1841, landbouwer, overl. Hell-Putten 13-03-1876, zn van Willem van Diest, bouwman op de 'Steenenkamer', en Johanna Catharina Jans, tr. (2) Nijkerk 23-03-1881 Peter van Meerveld, geb. Nijkerk 02-06-1856, landbouwer, overl. Nijkerk 03-08-1916, zn van Brand van Meerveld en Gerritje Broekhuis

4. Gijsbert (Giesbert) van Wincoop, geb. Hoef-Putten 02-10-1846, overl. Hoef-Putten 27-04-1849 (GA T0207/I3306/SO/A23)

5. Aart van Wincoop, geb. Hoef-Putten 06-08-1848, ongehuwd

6. Gijsbert van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 31-08-1850, volg Vg

 

IVc Gijsbert van Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 18-12-1791, landbouwer/koopman, overl. Hoef-Putten 26-11-1855, tr. (1) Putten 31-12(03)-1821 Gerritje van Meerveld, geb. Diermen-Putten 27-12-1803, overl. Hoef-Putten 16-07-1828, dr van Gijsbert van Meerveld en Evertje Gerrits Vliek (GA T0207/I3305/SO/A75)

Uit dit huwelijk:

1. Bessel van Wincoop, geb. Hoef-Putten 14-04-1823, volg Vh

2. Evertje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 25-02-1826, overl. Barneveld 23-07-1860, tr. Putten 17-03-1849 Aalbert van Hell, geb. Nijkerk 28-08-1820, landbouwer, overl. Barneveld 04-11-1888, zn van Hendrik van Hell, landbouwer op 'Behtani', en Teunisje Dirks van Otterloo

Gijsbert van Wijnkoop, tr. (2) Putten 14-11-1829 Wijmpje Nuijen Vliek, geb. Dasselaar-Putten 01-03-1804, overl. Hoef-Putten 20-01-1865, dr van Hendrik Nuyen Vliek of van Dasselaar en Maartje Gijsberts de Mots.

Uit dit huwelijk:

1. Beertje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 14-09-1830, overl. Hoef-Putten 06-03-1907, tr. Putten 05-04-1860 Jan van Wijnkoop/Wincoop, geb. Hoef-Putten 16-05-1829, overl. Hoef-Putten 29-12-1897, zn van Beert (Berend) Wijnkoop en Gijsbertje Hoonhorst (GA T0207/I3338/SH/A8) Zie IVa7 Volg Vb

2. Maartje van Winkoop, geb. Hoef-Putten 05-05-1832, overl. Nulde-Putten 06-07-1920, tr. Putten 13-02-1857 Gijsbert Evers, geb. Nulde-Putten 04-06-1832, schipper/koopman, overl. Nulde-Putten 15-09-1901, zn van Jan Evers en Annetje Gijsberts van de Munt.

3. Hendrik van Wincoop, geb. Hoef-Putten 18-07-1834, volg Vi

4. Elbertje van Wincoop, geb. Putten 05-10-1836, overl. Putten 05-11-1867, tr. Putten 16-01-1863 Hendrik van den Hazel, geb. Bijsteren-Putten 12-05-1833, landbouwer, overl. Garderen 16-06-1897, zn van Bessel Hendriksen van den Hazel en Gerritje Vliek

 

IVd Melis van Wincoop, geb. 21-10-1792, houtzaagmolenaar, overl. 06-01-1844, tr. 11-08-1819 Evertje Schouten, dr. van Arend Schouten, tabaksplanter, en Margrietje van Steenler (GA T0207/I3565/SH/A45)

Uit dit huwelijk:

1. Wulfert van Winkoop, geb. 11-06-1820, overl. 13-06-1886, Holland Michigan, volg Vn

2. Arend van Winkoop, geb. 08-09-1821, volg Vj

3. Hendrik van Winkoop, geb. +/- 1823, volg Vm

4. Margrietje, geb. 02-03-1826, overl. 07-01-1897, tr. 11-07-1849 Cornelis Prins, geb. Nijkerk +/- 1816, zn. van Gerrit Prins en Johanna van Ramshorst (Huwelijksakte nr 32 gemeente Nijkerk)

5. Melis van Winkoop, geb. 05-06-1828, overl. Nijkerk 22-04-1830 (GA T0207/I3499/SO/A72)

6. Melis van Winkoop, geb. 03-06-1831, overl. Nijkerk 24-04-1836 (GA T0207/I3498/SO/A69)

7. Neeltje, geb. 03-06-1831, overl. Nijkerk 16-09-1831 (GA T0207/I3499/SO/A92)

 

IVe Derk/Dirk van Winkoop, geb. Nijkerk 1787, ontvanger/stadsbode/koopman, overl. Nijkerk 17-02-1833,  tr. Hattem 22-07-1814 Johanna Woltera Meijlink, geb. Hattem 21-03-1792, dr. van Jan Berend Meijlink, kousenfabrikant, en Maria Catharina Klok (GA T0207/I4369/SH/A11) (GA T0207/I3498/SO/A37)

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje van Winkoop, geb. Nijkerk 1818, tr. Hattem 03-12-1841 Peter Winkel, geb. ca. 1804, schipper, zn. van Jan Winkel en Aleida de Weert (GA T0207/I4367/SH/A21)

2. Maria Catharina van Winkoop, geb. Nijkerk 21 oktober 1816, overl. 16-02-1817 (GA T0207/I3500/SO/A16)

3. Jan Barend van Winkoop, geb. Nijkerk 17 mei/oktober 1820, volg Vp

4. Hendrik Juriaan van Winkoop, geb. Nijkerk 1 mei/juli 1822, overl. Hattem 13-09-1840 (GA T0207/I4343/SO/A40)

5. Bessel van Winkoop, geb. Nijkerk 5 mei/augustus 1824, volg Vo

6. Lambertus van Winkoop, geb. 1 mei/december 1826 (1827), volg Vk

7. Jacob Marinus van Winkoop, geb. Nijkerk 13 mei 1830

 

IVf Jan van Winkoop, geb. Nijkerk 24-02-1785, tabaksplanter, overl. 20-07-1823, tr. Nijkerk 29-07-1814 Aaltje (Reijers) van de Pol, geb. Putten 1787, dienstbode, dr. van Reijer Elbertsen van de Pol en Geertje Jans (GA T0207/I3565/SH/A39) (GA T0207/I3500/SO/A66)

Uit dit huwelijk:

1. Elbert van Winkoop, geb. Nijkerk 16 januari/mei 1815, volg Vl


Generatie V

Va Bessel van Wynkoop, geb. Hoef-Putten 03-08-1821, landbouwer, overl. Ermelo voor 05-1872, tr. Putten 25-04-1846 Gerritje Schuurman, geb. Dasselaar-Putten 27-06-1822, overl. Ermelo na 05-1872, dr van Gerrit Geurtsen Schuurman en Grietje Willems

Uit dit huwelijk:

1. Beert van Winkoop, geb. Hoef-Putten 21-10-1847, volg VIa1

2. Gerrit van Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 22-12-1950, overl. Horst-Ermelo 23-05-1911, ongehuwd

3. Gijsbertje van Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 29-07-1854, overl. voor 1860

4. Grietje van Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 23-12-1856, overl. Ermelo na 1920, ongehuwd

5. Gijsbertje van Wijnkoop, geb. Horst-Ermelo 02-03-1860, overl. Horst-Ermelo 13-06-1919, ongehuwd

 

Vb Jan van Wynkoop, geb. Hoef-Putten 16-05-1829, overl. 29-12-1897, tr. Putten 06-04-1860 Beertje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 14-09-1830, overl. Hoef-Putten 06-03-1907 dr van Gijsbert Wijnkoop en Wijmpje Vliek

Uit dit huwelijk:

1. Beert van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 08-05-1863, volg VIb1

2. Gijsbert van Wincoop, geb. Putten 30-07-1868

 

Vc Bessel van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 28-03-1821, landbouwer, overl. Hoef-Putten 14-12-1891, tr. Putten 10-04-1847 Evertje Hoonhorst, geb. Nulde-Putten 19-05-1827, overl. Putten 27-03-1904, dr van Hendrik Hoonhorst, landbouwer/koopman, en Aaltje van Meerveld

Uit dit huwelijk:

1. Evertje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 07-05-1848, tr. Putten 24-06-1870 Bart Stoffelsen, geb. Nulde-Putten 20-11-1842, zn van Rijer Stoffelsen en Hendrikje Boon.

2. Aaltje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 24-02-1850, overl. Hoef-Putten 26-02-1930, tr. Putten 13-07-1877 Geurt de Wild, geb. Nijkerk 19-02-1854, boerenknecht, overl. Bijsteren-Putten 25-02-1915, zn van Willem de Wild en Jannetje Brouwer.

3. Jannetje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 25-01-1853, overl. Putten tussen 1902 en 1922, tr. Putten 14-02-1888 Geurt Staal, geb. Nijkerk 20-07-1843, landbouwer, overl. Nijkerk 28-10-1901, zn van Dirk Staal en Beertje van Wijnkoop

4. Hendrik van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 22-05-1856, overl. Hoef-Putten 30-12-1859

5. Hendrik van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 08-01-1858, overl. Nulde-Putten 07-03-1869

6. Beertje Hendrikje van Wijnkoop, geb. Hoef-Putten 16-10-1870, tr. Putten 23-03-1894 Elbert van Malenstein, geb. Elspeet 15-08-1869, landbouwer, overl. Barneveld na 1922, zn van Jan van Malenstein en Gerritje Mouw

 

Vd Harmen van Wincoop, geb. Hoef-Putten 18-03-1837, tr. Putten 30-08-1867 Jannetje Es, geb. Putten 12-10-1834, dr van Harmen Es (of van de Veen) en Gijsje Willems Nijeboer

Uit dit huwelijk:

1. Jan van Winkoop, geb. Putten 01-08-1868, volg VId1

2. Gijsje van Winkoop, geb. Putten 29-05-1870, tr. Nijkerk 29-04-1896 Aaltje Vastenburg

3. Harmen van Wincoop, geb. Putten 26-11-1872, overl. Putten 19-06-1939, tr. Nijkerk 25-06-1914 Gerritje van de Laak

4. Evert van Winkoop, geb. Putten 03-10-1875, tr. Heintje van 't Net

5. Evertje van Winkoop, geb. Putten 24-12-1877, tr. Gijs van de Bank

 

Ve Hendrik van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 09-12-1840, landbouwer, overl. Putten 10-03-1929, tr. Nijkerk 11-09-1867 Peetje Bast, geb. Nijkerk 27-01-1845, overl. Putten 25-08-1914, dr van Tijmen Bast en Willemina Montfrans.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje van Winkoop, geb.20-01-1868, volg VIe1

2. Abel van Winkoop, geb. 09-02-1869, volg VIe2

3. Abel van Winkoop, geb. 18-01-1870, volg VIe3

4. Tijmen van Winkoop, geb. 21-01-1871, volg VIe4

5. Gerrit van Winkoop, geb. 03-04-1872, volg VIe5

6. Wilhelmina van Winkoop, geb. 31-05-1873, volg VIe6

7. Jan van Winkoop, geb. 14-11-1876, volg VIe7

8. Johannes van Winkoop, geb. 12-12-1877, volg VIe8

9. Jannetje van Winkoop, geb. 04-04-1879. volg VIe9

10. Johannes van Winkoop, geb. 13-03-1880, volg VIe10

11. Hendrik van Winkoop, geb. 28-03-1881, volg VIe11

12. Aart van Winkoop, geb. 07-12-1882, volg VIe12

13. Anna van Winkoop, geb. 06-02-1886, volg VIe13

14. Petertje van Winkoop, geb. 11-08-1887, volg VIe14

 

Vf Beert van Wincoop, geb. Hoef-Putten 07-09-1842, landbouwer, overl. Putten 30-05-1922, tr. Putten 11-04-1867 Willempje van Meerveld, geb. Putten 15-12-1842, overl. Putten 13-04-1922, dr van Willem van Meerveld en Harmpje van Hell.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje van Wincoop, geb. Hoef-Putten 09-01-1868, overl. Putten 30-03-1944, tr. Putten 07-11-1890 Albert van Dasselaar, geb. Harderwijk 19-10-1867, overl. Putten 20-11-1941, zn van Hendrik van Dasselaar en Evertje Hooyer.

2. Harmpje van Wincoop, geb. Hoef-Putten 05-04-1870, tr. Putten 17-02-1905 Wulphert Bouw, geb. Barneveld 24-03-1858 , overl. 18-05-1936, zn van Gerrit Bouw en Willempje van ’t Klaphek

3. Jannetje van Wincoop, geb. Hoef-Putten 01-06-1874

4. Jan van Wincoop, geb. Putten 19-03-1877, volg VIf4

5. Willem van Wincoop, geb. Hoef-Putten 19-03-1880

6. Jannetje van Wincoop, geb. Hoef-Putten 13-02-1883, overl. Putten 09-03-1958, tr. Putten 04-04-1924 Rikkert van Strieland

7. Hendrikje van Wincoop, geb. Hoef-Putten 25-06-1888, tr. Putten 04-04-1912, Paulus de Vries

 

Vg Gijsbert van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 31-08-1850, landbouwer op de Hoge Brug, overl. Putten 03-03-1933, tr. Putten 03-04-1880 Maasje van de Pol, geb. Putten 31-08-1850, overl. Putten 03-04-1924, dr van Jacob van de Pol en Melisje Riksen

Uit dit huwelijk:

1. Jan van Winkoop, geb. Hoef-Putten 31-05-1881, landbouwer, overl. Putten 15-06-1966, tr. Putten 04-05-1923 Jannetje Evers, geb. Nulde-Putten 18-12-1878, dr van Aalbert Evers en Hendrikje (Heintje) Staal

2. Melisje van Winkoop, geb. Hoef-Putten 01-07-1882, overl. Putten 09-02-1963, tr. Putten 21-02-1908 Aart van Malenstein, geb. Hussel-Putten 14-04-1882, overl. Putten 26-04-1959, zn van Jan van Malenstein en Gerritje Mouw

3. Jacob van Winkoop, geb. Hoef-Putten 21-05-1884, landbouwer op de Kromme Hoek, tr. (1) Putten 29-12-1916 Maartje Evers, geb. Putten 23-01-1887, overl. Putten voor 1922, dr. van Gijsbert Evers en Heintje Staal, tr. (2) Putten 01-12-1922 Jannetje Doppenberg, geb. Putten 11-10-1887, dr. van Arend Doppenberg en Evertje Verhoeg

4. Gerritje van Winkoop, geb. Hoef-Putten 08-07-1886, overl. Ermelo 24-06-1956, tr. Putten 05-02-1915 Hendrik Koopman

5. Aart van Winkoop, geb. Hoef-Putten 11-09-1888, landbouwer op 't Vensterhuis, overl. Putten 02-08-1964, tr. Putten 13-03-1925 Gerritje Verhoef, geb. Ermelo 18-06-1891, overl. Putten 26-11-1983, dr van Wichman Verhoef en Geertje Staal

6. Cornelis van Winkoop, geb. Hoef-Putten 30-01-1891, volg VIg6

7. Gijsbert van Winkoop, geb. Hoef-Putten 22-02-1894, volg VIg7

8. Maasje van Winkoop, geb. Hoef-Putten 13-05-1897, overl. Utrecht 15-02-1959, tr. Putten 13-03-1925 Anthony Evers, geb. Nulde-Putten 15-02-1895, landbouwer, overl. Neuengamme Dld. 14-05-1945, zn van Aalbert Evers en Hendrikje (Heintje) Staal

 

Vh Bessel van Wincoop, geb. Hoef-Putten 14-04-1823, overl. Putten 17-04-1880, tr. Putten 10-04-1852 Maria van Hell, geb. Hoef-Putten 10-08-1830, overl. Hoef-Putten 29-07-1887, dr van Johannes van Hell en Dirkje Horseling

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje van Wincoop, geb. Hoef-Putten 25-07-1853, tr. Putten 29-01-1885 Jan Looijen

2. Dirkje van Wincoop, geb. Hoef-Putten 10-04-1855

3. Gijsbertje van Wincoop, geb. Hoef-Putten 02-03-1857, overl. Putten 31-07-1934, ongehuwd

4. Johanna van Wincoop, geb. Hoef-Putten 12-06-1859

5. Dirk van Wincoop, geb. Hoef-Putten 27-05-1863

6. Dirkje van Wincoop, geb. Hoef-Putten 05-10-1866

 

Vi Hendrik van Wincoop, geb. Hoef-Putten 18-07-1834, landbouwer, overl. Nulde-Putten 02-10-1871, tr. Putten 03-04-1863 Reintje van Dasselaar, geb. Putten 18-05-1843, overl. Putten 25-10-1893, dr van Nuij Goossens van Dasselaar en Gerritje Goedvree

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje van Wincoop, geb. Nulde-Putten 20-06-1864, overl. Putten 13-11-1894, tr. Putten 30-06-1893 Jacob Knoppersen, geb. 21-05-1860, zn. van Cornelis Knoppersen en Gijsbertje van de Goot

2. Gijsbert van Wincoop, geb. Nulde-Putten 26-06-1866, volg VIi2

3. Wijmpje van Wincoop, geb. Nulde-Putten 19-02-1870, overl Nijkerk 01-1940 (begraven 26-01-1940), tr. Putten 10-04-1891 Barend van Panhuis, geb. Telgt-Ermelo 26-06-1865, zn. van Lubbert van Panhuis en Jannetje van Loo

4. Hendrik van Wincoop, geb. Nulde-Putten 27-05-1872, volg VIi4

 

Vj Arend van Winkoop, geb. 08-09-1821, overl. 17-10-1858, tr. Oldenbroek 16-11-1854 Debora Catharina Hangen/Huijgens, geb. 's-Gravenhage +/- 1824, dr. van Joannes Huijgens en Jacoba Arendina van Woudenberg (Huwelijksakte nr 29 gemeente Oldebroek)

Uit dit huwelijk:

1. Melis van Winkoop, geb. Nijkerk 08-09-1855, volg VIj1

2. Jacoba Arendina van Winkoop, geb. Nijkerk 7 december 1856, overl. Bussum 1943, tr. Jan van Hoogstraten

3. Arend van Winkoop, geb. Nijkerk 25 oktober 1858, overl. Den Haag 1 oktober 1876 

 

Vk Lambertus van Winkoop, geb. 1 mei/december 1826 (1827), tr. (1) Hattem 1854 Jannigje van der Ziel

Lambertus van Winkoop, tr. (2) 1871 Berendina Stegeman

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Woltera van Winkoop, geb. 1872, overl. voor 1877 ?

2. Berend van Winkoop, geb. 1874, overl. 1874

3. Dirk van Winkoop, geb. Hattem 1876, overl. 1918, tr. 28-04-1910 Marrigje Pleiter, geb. Oldebroek ca. 1890, dr. van Jan Pleiter en Hendrik van Rijssen (Huwelijksakte nr 16 gemeente Oldebroek)

4. Johanna Woltera, geb. 1877, overl. 1890

5. Berendina van Winkoop, geb. 18..

Lambertus van Winkoop, tr. (3) 1882 Hendrikjen de Haan

Uit dit huwelijk:

1. Teunis van Winkoop, geb. 1883, overl. 1884 ?

2. Lambertus van Winkoop, geb. 1883 ?

3. Bartha van Winkoop, geb. 1884 ?

4. Teunis van Winkoop, geb. 1886

5. Jacob Marinus van Winkoop, geb. 1888, volg VIk5

6. Lubbart van Winkoop, geb. 1889 ?

7. Hendrik van Winkoop, geb. 1891

 

Vl Elbert van Winkoop, geb. Nijkerk 16 januari/mei 1815, timmerman, tr. (1) Nijkerk 11-03-1842 Johanna Nonnemaker, geb. Amerongen 21 maart 1815, dienstbaar, dr. van Adrianus Nonnemaker en Agnieta Sophia van der Poel (Huwelijksakte nr. 6, gemeente Nijkerk)

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje van Winkoop, geb. Nijkerk dinsdag 26 maart 1844

2. Adrianus van Winkoop, geb. Nijkerk 28 mei 1847

Elbert van Winkoop, timmerman, tr. (2) Nijkerk 12-05-1852 Maria Endendijk, geb. Ermelo 1823, dienstmeid, dr. van Jan Eindendijk en Petertje Brandsen.(Huwelijksakte nr 38 gemeente Nijkerk; bruidegom weduwnaar van Johanna Nonnemaker)

Uit dit huwelijk:

1. Jan van Winkoop, geb. Nijkerk 4 maart 1853, volg VIl1

2. Petertje van Winkoop, geb. Nijkerk 26 augustus 1856

3. Jannetje van Winkoop, geb. Nijkerk 15 januari 1858

4. Willem van Winkoop, geb. Nijkerk 25 maart 1859

5. Willem van Winkoop,  geb. Nijkerk 16 december 1860

 

Vm  Hendrik van Winkoop, geb. Nijkerk +/- 1824, winkelier, tr. Arnhem 21-04-1847 Louise Antonia van Ommeren, geb. Gent +/-1823, dr. van Walrave van Ommeren en Johanna Paltzer (Huwelijksakte nr 29 gemeente Arnhem)

Uit dit huwelijk:

1. Melis van Winkoop, ged?. Arnhem 10 april 1848, overl. 03-08-1849 (Overlijdensakte nr 513, gemeente Arnhem)

2. Evertje Melia van Winkoop, ged?. Arnhem 6 oktober 1849, overl. Utrecht 16 juli 1915, tr. Hendricus Johannes Jacobus Weurman

3. Johan Walraven van Winkoop, ged?. Arnhem 17 oktober 1850, overl. Arnhem 31-07-1852

4. Johan Walraven van Winkoop, ged?. Arnhem 1 december 1852, volg VIm4

5. Arend van Winkoop, ged?. Arnhem 27 april 1854, volg VIm5 

6. Hendrik van Winkoop, geb. Nijkerk 13 maart 1856

7. Engelina Aleida van Winkoop, geb. Nijkerk 17 januari 1859, overl. Amsterdam 29 mei 1939, tr. Fredrik Hendrik Broeckmans

 

Vn Wulfert van Winkoop (Meeszoon), geb. +/- 1820 tr. Nijkerk 25 augustus 1847 Anna Maria v d Hoorn, geb. +/- 1818, dr. van Rijmert van den Hoorn en Gerritjen van Brummelen (Huwelijksakte nr 30 gemeente Nijkerk)

Uit dit huwelijk:

1. Melis van Winkoop, geb. Nijkerk 18 mei 1848

2. Rijmert van Winkoop, geb. Nijkerk 21 december 1849

3. Evertje van Winkoop, geb. Nijkerk 13 maart 1852

4. Wulfert van Winkoop, geb. Nijkerk 28 september 1854

5. Mijndert van Winkoop, geb. Nijkerk 24 oktober 1855

6. Gerritje van Winkoop, geb. Nijkerk 16 januari 1859

 

Vo Bessel van Winkoop, geb. Nijkerk 5 mei/augustus 1824, timmerman, tr. Oldebroek 08-11-1851 Gerrigje Bultman, geb. Oldebroek ca. 1820, dr. van Hendrik Bultman en Gerrigje Schoonderbeek (Huwelijksakte nr 23 gemeente Oldebroek)

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Winkoop, geb. Oldebroek ca. 1858, timmerman, tr. Oldebroek 06-03-1885 Janna Spaan, geb. Zalk en Veecaten ca. 1861, dr. van Hendrikus Spaan en Geesje van de Grift

Vp Jan Barend van Winkoop, geb. Nijkerk 17 mei/oktober 1820, schilder, tr. Oldebroek 09-10-1847 Aaltje Hes, geb. Oldebroek ca. 1819, dr. van Willem Hes en Grietje Duim (Huwelijksakte nr 28 gemeente Oldebroek)


Generatie VI

VIa1 Beert van Winkoop, geb. Hoef-Putten 21-10-1847, landbouwer, overl. Ermelo na 1927, tr. Ermelo 31-05-1872 Maartje Jager, geb. Ermelo 06-08-1845, overl. Ermelo 24-12-1927, dr van Hartger Jager en Annetje Verhoef

Uit dit huwelijk:

1. Bessel van Winkoop, geb. Horst-Ermelo 29-05-1873, dagloner, tr Mechteldje Kamphorst, geb. Horst-Ermelo 23-09-1875, dr. van Jacob Kamphorst en Jantje Panhuis

2. Hartger van Winkoop, geb. Harderwijk 27-12-1874, overl Harderwijk 19-09-1878

3. Gerrit van Winkoop, geb. Harderwijk 12-06-1878

4. Hartger van Winkoop, geb. Horst-Ermelo 15-07-1880, volg VIIa1.4

5. Annetje van Winkoop, geb. Horst-Ermelo 06-08-1885

 

VIb1 Beert van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 08-05-1863, landbouwer, overl. Hoef-Putten 12-10-1906, tr. Putten 04-01-1889 Beertje Nijeboer, geb. Hoef-Putten 17-02-1864, overl. Hoef-Putten 14-08-1935, dr. van Aart Nijeboer en Willempje van de Kamp

Uit dit huwelijk:

1. Beertje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 25-05-1889, overl. Putten 28-01-1914, tr. Putten 21-01-1914 Peter van de Mheen.

2. Aart van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 08-08-1890, volg VIIb12

3. Jan van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 11-10-1891, volg VIIb13

4. Willempje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 24-09-1893, overl. Putten 18-04-1945, ongehuwd

5. Gijsbertje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 31-05-1895

6. Gerritje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 29-12-1896, overl. Putten 22-02-1985, tr Gerrit Hogebrug

7. Maartje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 09-08-1898, overl. Putten 12-02-1917

8. Hendrika van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 10-08-1900, tr. Rende Luitjes, geb. Harderwijk 09-12-1895, zn van Wijnand Luitjes en Petronella Michelsen

9. Aaltje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 14-11-1902, overl. Hoef-Putten 29-03-1903

10. Aaltje van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 20-11-1904

11. Berendina van Wijncoop, geb. Hoef-Putten 13-12-1906, overl. Hoef-Putten 09-01-1907

 

VId1 Jan van Winkoop, geb. Putten 01-08-1868, kleermaker, overl. Nijkerk 30-08-1816, tr. (1) ca 1892 Gerritje van den Hoorn, geb. voor 1874, overl. voor 1903 (GA T0207/I3501/SO/A81)

Uit dit huwelijk:

1. Besseltje van Winkoop, geb. Nijkerk 07-05-1893, overl. Nijkerk 14-03-1915

2. Jannetje van Winkoop, geb. Nijkerk 17-05-1893, tr. Johannes Snapper

3. Dirkje van Winkoop, geb. Nijkerk 08-03-1896, overl. Nijkerk 28-05-1917

Jan van Winkoop, tr. (2) ca 1902 Wijmpje van de Heiden, geb. Nijkerk 04-06-1872, overl. Nijkerk 01-1-1948

Uit dit huwelijk:

1. Grietje van Winkoop, geb. Nijkerk 09-04-1903

2. Hermina van Winkoop, geb. Nijkerk 12-01-1906

3. Thijs van Winkoop, geb. Nijkerk 18-10-1908

 

VIe1 Gerritje van Winkoop, geb. Nijkerk 20-01-1868

 

VIe2 Abel van Winkoop, geb. Putten 09-02-1869, overl. Putten 24-06-1869

 

VIe3 Abel van Winkoop, geb. Putten 18-01-1870, landbouwer, overl. Putten 22-07-1939, tr. Nijkerk 23-06-1897 Willemina van Duinkerken, geb. Barneveld 15-01-1866, overl. Putten 01-10-1939, dr van Gerrit van Duinkerken en Gerritje van de Bleek.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Winkoop, geb. 06-10-1897, volg VIIe3.1

2. Gerrit van Winkoop, geb. 09-02-1899, volg VIIe3.2

3. Petertje van Winkoop, geb. 25-07-1900, volg VIIe3.3

4. Gerardus van Winkoop, geb. 26-04-1902, volg VIIe3.4

5. Gerritje van Winkoop, geb. 19-02-1905, volg VIIe3.5

6. Abel van Winkoop, geb. 11-07-1906, volg VIIe3.6

7. Willem van Winkoop, geb. 07-03-1908, volg VIIe3.7

8. Willemina van Winkoop, geb. 18-10-1911, volg VIIe3.8

 

VIe4 Tijmen van Winkoop, geb. Putten 21-01-1871, overl. 14-04-1941, tr. Aaltje van de Mheen, geb. 17-10-1883, overl. 20-04-1977

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Winkoop, geb. ..-..-19.., overleden na 3 maanden

2. Evertje van Winkoop, geb. 12-09-1908, volg VIIe4.2

3. Hendrik van Winkoop, geb. ..-..-19.., overleden na 6 weken

4. Hendrik van Winkoop, geb. ..-..-19.., overleden na 6 weken

5. Petertje van Winkoop, geb. 26-12-1913, volg VIIe4.5

6. Jan van Winkoop, geb. 06-03-1918, volg VIIe4.6

7. Hendrik van Winkoop, geb. 01-01-1927, volg VIIe4.7

 

VIe5 Gerrit van Winkoop, geb. Putten 03-04-1872, overl. Barneveld ca. 1941, tr. Putten 20-07-1907 Geertje van Hell, geb. Putten 25-06-1880, overl. Barneveld 13-12-1966, dr van Aart van Hell en Anna van Drie.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Winkoop, geb. 15-04-1908, volg VIIe5.1

2. Aart van Winkoop, geb. 21-07-1911, volg VIIe5.2

 

VIe6 Wilhelmina van Winkoop, geb. Putten 31-05-1873, overl. Putten 06-11-1953 tr. Putten 17-04-1904 Lubbert van Steeg, geb. Putten 17-08-1872, landbouwer Nw. Beek, overl. Putten 03-02-1937, zn van Lubbertus van Steeg en Jannetje Bast.

 

VIe7 Jan van Winkoop, geb. Putten 14-11-1876, tr. Putten 14-04-1905 Beertje Schipper, geb. Hell Putten 04-11-1877, dr van Henderikus Schipper en Gijsbertje van de Veen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje van Winkoop

2. Gijsje van Winkoop

3. Petertje van Winkoop

4. Jan van Winkoop

5. Hendrik van Winkoop

 

VIe8 Johannes van Winkoop, geb. Putten 12-12-1877, overl. Putten voor 03-1880.

 

VIe9 Jannetje van Winkoop, geb. Putten 04-04-1879.

 

VIe10 Johannes van Winkoop, geb. Putten 13-03-1880, tr. voor 1919 Aaltje 't Klaphek, geb. ca 1885.

Uit dit huwelijk:

1. Petertje van Winkoop, geb. 03-12-1906, volg VIIe10.1

2. Geurt van Winkoop, geb. 13-03-1919, volg VIIe10.2

 

VIe11 Hendrik van Winkoop, geb. Putten 28-03-1881, landbouwer, overl. Putten 05-01-1963, tr. ca 1906 Harmina Maria Reuterink, geb. Rheden 08-08-1876, overl. Putten 24-03-1916.

Tr(2) Putten 01-12-1916 Geertje Vliek, geb. Norden Putten 06-06-1879, overl. Putten 06-04-1959, dr van Rikkert Vliek en Annetje Schuurman.

Uit (dit) huwelijk:

1. Hendrik van Winkoop, overl, tr Lena, geen kinderen.

2. Willem van Winkoop, geb. volg VIIe11.2

2 kinderen, fam deWaerdt en fam Mandersloot

3. Peetje van Winkoop, overl. geb. volg VIIe11.3

3 kinderen, fam Ceelen (2x) en fam Oschman

 

VIe12 Aart van Winkoop, geb. Putten 07-12-1882, overl. 03-04-1971, tr. Putten 01-03-1920 Alberta van Hell, geb. Putten 31-05-1888, overl. Putten 11-05-1920.

Aart van Winkoop tr. (2) 12-10-1927 Steventje Jansen, geb. Putten 22-01-1901, overl. Barneveld 26-07-1979

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Winkoop, geb. 26-01-1929, volg VIIe12.1

 

VIe13 Anna van Winkoop, geb. Putten 06-02-1886, overl. Putten 05-06-1961, tr. Putten 06-04-1920 Gijsbert van de Langemheen.

Uit dit huwelijk:

1. Peter (Piet) van de Langemheen, geb. 13-08-1926, volg VIIe13.1 tr. Jans van Kempen

2. (Wil)Helmus van de Langemheen, geb. 21-04-19??, volg VIIe13.2 tr. Heintje Evers

3. Hendrik van de Langemheen, geb. 01-07-1922, volg VIIe13.3 tr. Marie van de Berg

4. Wouter van de Langemheen, geb. 18-09-1924, volg VIIe13.4 tr. Gerritje Evers.

 

VIe14 Petertje van Winkoop, geb. Putten 11-08-1887, overl. Putten 31-05-1963, tr. Putten 01-12-1922 Jan Doppenberg, geb. Ermelo 06-01-1885, landbouwer, zn van Arend Doppenberg en Evertje Verhoef.

 

VIf4 Jan van Wincoop, geb. Putten 19-03-1877, landbouwer op Beldersgat, tr. Putten 15-02-1901 Willemtje van den Hazel, geb. Hoef-Putten 24-03-1875, dr van Hendrik van den Hazel en Niesje Koopman Gezin vertrok ca 1906 naar Ermelo

Uit dit huwelijk:

1. Beert van Wincoop, geb. Hoef-Putten 28-03-1901, overl. Hoef-Putten 21-04-1903

2. Niesje van Wincoop, geb. Putten 02-03-1902

3. Hendrik van Wincoop, geb. Putten 31-01-1903

4. Beert van Wincoop, geb. Putten 14-01-1904

5. Willempje van Wincoop, geb. Putten 20-02-1905

6. Gerritje van Wincoop, geb. Putten 12-05-1906

7. Harmpje vanWincoop, geb. 31-08-1909, overl. 22-03-1910.

 

VIg6 Cornelis van Winkoop, geb. Hoef-Putten 30-01-1891, landbouwer 't Klooster, overl. Putten 29-01-1954, tr. Putten 17-12-1915 Dreesje van Strieland, geb. Putten 11-08-1885, overl. Putten 29-11-1951, dr van Hertger van Strieland en Dreesje Vliek

Uit dit huwelijk:

1. Maasje van Winkoop, geb. Putten 16-04-1916, overl. 30-12-1998, tr. Putten 27-08-1943 G. Evers, tr(2) Hendrikus van de Kamp

 

VIg7 Gijsbert van Winkoop, geb. Hoef-Putten 22-02-1894, landbouwer op Nieuw Arler, overl. Hoef-Putten 06-01-1971, tr. Putten 13-03-1925 Jannetje Staal, geb. Hoef-Putten 05-11-1899, overl. Hoef-Putten 20-10-1981, dr van Roelof Staal en Catharina Margaretha van Diest

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert Roelof van Winkoop, geb. Putten ca 1927, landbouwer, overl. Putten 19-01-1988, tr. Putten 24-05-1950 Willempje Verhoef

2. Gijsbert van Winkoop, geb. Putten ca 1928, landbouwer, overl. Putten 30-11-1983, tr. Jannetje van de Veen

3. Catharina Margaretha van Winkoop, geb. Putten 26-08-1933, tr Putten 19-12-1957 Jan van Drie

4. Marinus van Winkoop, geb. Putten ca 1936, landbouwer op Nieuw Arler, tr. Putten 29-04-1965 Andrea Florijn

 

VIi2 Gijsbert van Wincoop, geb. Nulde-Putten 26-06-1866, landbouwer, overl. Putten 19-10-1949, tr. Putten 12-04-1889 Lubbertje van Dam, geb. Putten 26-12-1869, overl. Putten 15-08-1938, dr van Barend Huibert van Dam en Gijsbertje Nijeboer

Uit dit huwelijk:

1. Reijntje van Wincoop, geb. Putten 10-06-1889, overl. Putten 15-02-1946, tr. Putten 11-06-1909 Maas Simon, geb. Putten 1866, zn. van Hendrik Simon en Hendrikje Aller

2. Barend Huibert van Wincoop, geb. Putten 02-05-1891, volg VIIi2.2

3. Hendrik van Wincoop, geb. Putten 04-09-1894, tr. Putten 13-04-1928 Beertje Esveld

4. Gijsbert van Wincoop, geb. Putten 30-10-1897, volg VIIi2.4

VIi4 Hendrik van Wincoop, geb. Nulde-Putten 27-05-1872, landbouwer, overl. Putten 10-07-1948, tr. Putten 31-05-1895 Elisabeth van Bokhorst, geb. Nijkerk 05-01-1874, overl. Harderwijk 21-04-1920

Uit dit huwelijk:

1. Reintje van Winkoop, geb. Putten 13-11-1895, overl. Sliedrecht 10-04-1947, tr. Sliedrecht 27-10-1919 Cornelis Hendrik Alblas, geb. Sliedrecht 25-07-1896, overl. Zwolle 13-02-1978

2. Hendrik van Winkoop, geb. Putten 04-07-1898, volg VIIi4.2

3. Hendrica van Wincoop, geb. Putten 16-04-1900, tr. Jacob de Wit

4. Meindert van Wincoop, geb. Putten 16-05-1901, tr. Putten 23-03-1928 H. van Meerveld, volgt VIIi4.4

5. Gijsbert van Wincoop, geb. Putten 26-04-1903, volg VIIi4.5

6. Gerritje van Wincoop, geb. Ermelo 28-03-1906, tr. Putten 26-10-1928 G. van Beek, volgt VIIi4.6

7. Jan van Wincoop, geb. Putten 29-03-1909, tr. Putten 06-12-1935 Gerritje Evers, volgt VIIi4.7

 

VIj1 Melis van Winkoop, geb. 1855, overl. 1946, tr. Zwolle 02-05-1883 Gerridina Johanna Rietberg, geb. +/- 1859 dr. van Gerrit Jan Rietberg en Alijda Klaziena van Dorsten (Huwelijksakte nr 59, gemeente Zwolle)

Uit dit huwelijk:

1. Arend van Winkoop, geb. 1884, volg VIIj1.1

 

VIk5 Jacob Marinus van Winkoop, geb. 1888, tr. Zwolle 17 juni 1919 Kornelia Keizer, woonde als kind in de Achterstraat, had later (vanaf ca. 1918) een bakkerij aan de Nieuweweg, bakker, overleden Hattem ca. 12-01-1957

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus van Winkoop, tr. Hermanna van Ommeren.

VIl1 Jan van Winkoop, geb. Nijkerk 04-03-1853, overl. Groningen 01-03-1932, tr. Rotterdam 17-04-1878 Hendrika Helena Theodora Willebrands, geb. Rotterdam 11-02-1851, dr. van Theodorus Gijsbertus Willebrands en Anna Maria Hilkemeijer.

 

VIm4 Johan Walraven van Winkoop, geb. Arnhem 30-11-1852, overl. Veldwijk Ermelo 13-07-1903 (Overlijdensakte nr 42 gemeente Ermelo), tr. Francisca Hendrica Rosalie Gantzert, geb. Amsterdam 22 december 1868, overl. Baarn 27-04-1939 (leeftijd 70 jaar) (Overlijdensakte nr 69 gemeente Baarn), dr. van George Carl Johan Gantzert en Johanna Maria Theodora Franke

Uit dit huwelijk:

1. Francisca Hendrica van Winkoop, geb. Djember (Java) 20 juli 1891, tr. Utrecht 15-09-1917 Cornelis Anthonie Molenaar, zn. Van Cornelis Anthonie Molenaar en Cornelia Kuilder (Huwelijksakte nr 791 gemeente Utrecht)

2. Johan Walraven van Winkoop, schilder, geb. Djember (Java) 17-03-1893, overl. Laren 05-02-1978, tr. Marie Cornelia Jespers, geb. 12-12-1904.

3. Louise Antonia van Winkoop, geb. Djember (Java) 27-02-1899, overl. Bilthoven 15-07-1987, tr. M.E. de Eerens

 

VIm5 Arend van Winkoop, ged?. Arnhem 27 april 1854, overl. Utrecht februari 1923, tr. (1) Utrecht 12-06-1878 Zijtje van Daalen, geb. Rhenen +/- 1855, dr. van Johannes Cornelis van Daalen en Gertje Keijman.(Huwelijksaktr nr 233, gemeente Utrecht)

Uit dit huwelijk:

1. Louise Antonia van Winkoop, geb. Utrecht 2 januari 1880, overl. Utrecht 10 januari 1939, tr. 20-07-1906 Marinus Hauer (Huwelijksakte nr 417, gemeente Utrecht)

Arend van Winkoop, tr. (2) Utrecht 01-12-1921 Margaretha Catharina Oudegeest, geb. Utrecht +/- 1870, dr. van Johannes Stephanus Oudegeest en Adriana Johanna Ruarus (Huwelijksakte nr 1284, gemeente Utrecht)


De van Winkoop pagina's; laatste wijziging 12 augustus 2008.

GA = Gelders Archief  -  T = Toegangsnummer  -  S = Soort Akte (O = Overlijden  H = Huwelijk)  -  A = aktenummer